Instalatii de calitate
Premii garantate

Nu ai cont? Apasa aici

Termeni si Conditii


Termeni si Conditii


Îţi recomandăm să citeşti acest document cu atenţie înainte de a începe utilizarea acestui website sau a serviciilor sale.
1.    Condiţii Generale
i.    (i) UTILIZAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI WEBSITE SAU A SERVICIILOR SALE ESTE ECHIVALENTĂ CU O CONFIRMARE EXPLICITĂ A ACCEPTĂRII TUTUROR PREVEDERILOR ACESTUI DOCUMENT.
GEBERIT International Sales AG îşi rezervă dreptul de a modifica acest document în orice moment şi în orice fel. Modificările respective vor intra în vigoare din momentul în care vor fi introduse în prezentul document. Din acest motiv, vă invităm să recitiţi periodic prezentul document. Dacă, în orice moment, doriţi să nu mai acceptaţi în întregime prevederile acestui document, aveţi posibilitatea de a nu mai utiliza acest website.
Orice utilizare a acestui website sau a serviciilor sale va fi considerată un accept al termenilor şi condiţiilor conţinute în prezentul document.
ii.    Acest website, care poate fi accesat public la adresa www.clubgeberit.ro, denumit în continuare în acest document "www.clubgeberit.ro ", este un produs al GEBERIT International Sales AG (denumit în continuare în acest document " Club Geberit "). Toate drepturile de copiere, reproducere şi distributie sub orice formă sunt rezervate şi aparţin Club Geberit, în conformitate cu legislaţia în vigoare în România.
iii.    (iii) GEBERIT International Sales AG şi www.clubgeberit.ro nu pot fi făcuti răspunzători pentru modul în care un utilizator al website-ului utilizează în orice fel informaţii prezentate în acest website. www.clubgeberit.ro şi Club Geberit nu îşi asumă răspunderea, în nicio situaţie, pentru nicio daună, pricinuita direct sau indirect, pentru nici o lipsă de profit directă sau indirecta (incluzând, dar fără a se limita la: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării informaţiilor şi serviciilor furnizate
de www.clubgeberit.ro.
iv.    (iv) GEBERIT International Sales AG, ca editor al site-ului www.clubgeberit.ro, nu va îngrădi libertatea de opinie a utilizatorilor, însă îşi asumă obligaţia de a facilita şi poziţia oficială – obligatoriu publică – ale celor vizaţi în comentarii. Club Geberit nu va pune sub nicio formă la dispoziţia solicitanţilor datele personale ale utilizatorilor site-ului – nume reale, adrese de contact sau numere de telefon.
v.    (v)Club Geberit şi www.clubgeberit.ro nu pot garanta faptul că sistemele informatice sau programele software folosite pentru afişarea sau transmiterea informaţiei pe/de pe www.clubgeberit.ro sau în orice altă formă nu conţin virusi ori alte secvenţe distructive de cod sau alte proprietăţi distructive, deoarece aceste sisteme şi programe software nu sunt realizate de către/sub controlul GEBERIT International Sales AG sau www.clubgeberit.ro.
Fiecare utilizator al www.clubgeberit.ro este de acord că, la cererea GEBERIT International Sales AG, să exonereze de răspundere www.clubgeberit.ro şi GEBERIT International Sales AG pentru orice acţiuni judiciare sau extrajudiciare şi să acopere cheltuielile de judecată şi orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către utilizatorul respectiv a clauzelor prezentului document.
2.    Proprietatea intelectuală
Prin utilizarea acestui website recunoaşteţi că www.clubgeberit.ro şi toate serviciile şi produsele oferite sau comercializate prin intermediul www.clubgeberit.ro au fost dezvoltate, compilate, pregătite, verificate, selectate şi aranjate de către GEBERIT International Sales AG şi alte organizaţii şi persoane prin utilizarea unor metodologii care implică un consum substanţial de efort, timp şi bani şi că ele constituie proprietatea intelectuală a GEBERIT International Sales AG şi a altor organizaţii sau persoane (după caz).
Conţinutul şi designul www.clubgeberit.ro, precum şi orice alt material având legătura cu www.clubgeberit.ro trimis prin e-mail sau furnizat în orice altă modalitate (spre exemplu: ghiduri, articole, design şi orice alte materiale) aparţin GEBERIT International Sales AG şi colaboratorilor săi (acolo unde acest lucru este specificat expres) şi sunt protejate de legislaţia privind proprietatea intelectuală. Cu excepţia situatiilor precizate expres în prezentul document, este interzisă copierea, utilizarea sau reproducerea conţinutului şi designului www.clubgeberit.ro fără a deţine o permisiune scrisă prealabilă în acest sens din partea GEBERIT International Sales AG. Este interzisă în orice situaţii utilizarea numelui www.clubgeberit.ro sau Club Geberit.
sau a oricăror derivări care fac trimitere la numele www.clubgeberit.ro sau GEBERIT International Sales AG fără aprobarea scrisă prealabilă a GEBERIT International Sales AG.
Orice persoană fizică sau juridică poate contacta www.clubgeberit.ro şi poate transmite idei, sugestii sau materiale de orice natură, în limitele reglementărilor legale în vigoare. Trimiţând orice informatie sau material către www.clubgeberit.ro sau GEBERIT International Sales AG, recunoaşteţi GEBERIT International Sales AG dreptul deplin, permanent şi irevocabil de a modifica şi utiliza informaţiile sau materialele respective în orice mod considerat util sau necesar, inclusiv pentru a dezvolta şi comercializa noi produse sau servicii bazate pe aceste informaţii.
Recunoaşteţi că nu aveţi nici un drept de a solicita orice formă de contraprestaţie pentru aceste informaţii sau documente. Pentru toate aceste informaţii şi materiale, garantaţi în mod explicit că:
•    deţineţi sau controlaţi conform legii toate drepturile care vă permit să transmiteţi informaţiile sau documentele respective;
•    că aceste informaţii sau documente sunt adevarate;
•    că utilizarea acestor informaţii sau documente nu încalcă prevederile prezentului document şi nu afectează alte persoane. GEBERIT International Sales AG şi www.clubgeberit.ro nu îşi asumă nicio responsabilitate legată de aceste informaţii sau materiale.
3.    Utilizarea conţinutului " www.clubgeberit.ro "
Este interzisă utilizarea www.clubgeberit.ro şi a serviciilor şi produselor oferite sau comercializate prin
intermediul www.clubgeberit.ro în modalităţi sau pentru atingerea unor scopuri care contravin normelor legale în vigoare sau prevederilor prezentului document.
Fiecare utilizator al www.clubgeberit.ro accepta să nu utilizeze, transfere sau distribuie niciuna din informaţiile prezentate prin intermediul www.clubgeberit.ro intr-o manieră care ar putea constitui concurenţa pentru www.clubgeberit.ro.
Este interzisă copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afisarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare
a www.clubgeberit.ro, cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informatiilor respective.
Conţinutul www.clubgeberit.ro poate fi vizualizat numai pentru folosinţa personală a utilizatorului website-ului, lipsită de intenţie comercială. Dreptul de utilizare a www.clubgeberit.ro:
•    este individual (aparţine numai utilizatorului care accesează www.clubgeberit.ro şi nu poate fi transmis în niciun fel unei alte persoane) şi ne-exclusiv.
•    permite obţinerea anumitor materiale realizate de către GEBERIT International Sales AG şi www.clubgeberit.ro şi publicate prin intermediul www.clubgeberit.ro sub forma de documente tipărite sau sub alte forme stabilite de GEBERIT International Sales AG şi www.clubgeberit.ro. Este interzisă comercializarea sub orice formă a acestor materiale.
•    nu permite reproducerea, modificarea sau afişarea precum şi participarea la transferul, multiplicarea sau vânzarea de materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea sub orice formă, în întregime sau parţială, a conţinutului www.clubgeberit.ro. Fac excepţie cazurile în care GEBERIT International Sales AG acordă unui beneficiar nominalizat, în scris şi în anumite conditii expres precizate, un drept explicit în acest sens. Pentru a solicita un astfel de drept, contactaţi GEBERIT International Sales AG folosind informaţiile afişate în pagina de contact.
4.    Nota privind protectia datelor cu caracter personal
          Legislatia in vigoare, precum si etica noastra in afaceri, impun ca orice comunicare ulterioara sa se faca cu acordul dumneavoastra. GEBERIT International Sales AG prelucreaza datele cu caracter personal, furnizate de dumneavoastra prin acest formular prin intermediul agentiei desemnate in acest sens. Datele dumneavoastra vor fi utilizate pe viitor in scopul efectuarii operatiunilor de reclama, marketing si publicitate. Datele dumneavoastra cu caracter personal nu vor fi dezvaluite unor terti. Pe viitor, datele culese in acest formular ne permit sa va tinem la curent cu activitatea noastra si va aduc posibilitatea de a participa in promotiile si programele de loialitate pe care GEBERIT International Sales AG  le organizeaza exclusiv pentru consumatorii sai. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de drepturile de acces si interventie asupra datelor si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Puteti sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la Create Direct,cu sediul social in Bucuresti, Str. Siriului, nr. 42-46, etaj 3, sector 1, Bucuresti, in atentia Departamentului de Marketing. De asemenea, va este cunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

© 2016 - 2018 Geberit SRL | Toate drepturile sunt protejate